Mongolian Agency for Standardization and Metrology

The Agency for Standardization and Metrology(MASM) as the Government Regulatory Agency, was established in 1923. MAST reports to the deputy Prime Minister.

The mission of the (MASM) is to ensure national, social and economic security, increase exports, and support the development of national industries through standardization, metrology, conformity assessment, and sampling control policies.

Priority activities are:

To support a standardization, conformity assessment, and technical regulatory activities to protect the public interest, human health, the environment, and national security, and to improve the competitiveness of national industries, products, and services;

To support social and economic development through a policy to ensure the integrity of measurements, increase the technical capacity of the Mongolian measurement system, national standards of measurement units, and legal standards, and bring them to the international level;

To support the establishment of an accreditation system for conformity assessment bodies that meet international standards and increase economic capacity;

To support traders, service providers and manufacturers through product and service management systems (ISO 9001, ISO 14000 HACCP) certification activities and create favorable conditions for them to compete fairly in the market;

To protect the interests of consumers by providing international standards for sample certification, sampling of precious metals, and gemstone identification services in accordance with international standards.

The drafting of standards is carried out by the Technical Committee (TC) and Subcommittee (SC) of Mongolian Agency for Standardization and Metrology.

The department approves and implements standards and technical requirements for main export mining and non-mining products of  Mongolia.

More information: https://masm.gov.mn/masmj/

Mongolian national standards: https://estandard.gov.mn/standard

Mongolia joined International standards: https://estandard.gov.mn/standard?type=iso

#

Name of Product

Technical requirement

Technical requirement regulation

HSCode

Mining products

1

Copper concentrate

MNS 2079:2013

Энэ стандарт нь зэсийн эрдэс агуулсан хүдрийг баяжуулж гаргасан зэсийн баяжмал дахь зэс ба түүнийг дагалдан баяжигдсан хольцын агуулгад тавигдах шаардлагыг тогтооно.

HSCode: 2603

2

Coal

/Tavan Tolgoi Mining/

MNS 0889:1991

Энэ стандарт нь Таван толгой нүүрсний уурхайгаас үйлдвэр аж ахуйн байгууллага , иргэдийн түлшний хэрэгцээнд нийлүүлэх коксждог нүүрсэнд хамаарах бөгөөд түүний техникийн шаардлага тогтооно.

HSCode: 2701

3

Brown coals, hard coals, anthracites, combustible, shales and coal briquettes. Acceptance

MNS 0894:2001

Энэ стандартаар хүрэн ба чулуун нүүрс, антрацит, шатах занар ба шахмал түлшийг хүлээн авах журмыг тогтооно.

HSCode: 2701

4

Mining and metalliferous minerals. Coke.

Technical requirements in general. Party 1.

MNS 4905-1:2000

Энэхүү стандартаар үйлдвэрийн аргаар боловсруулан үйлдэрлэх, шалгах, савлах, хадгалах, хамгаалах, тээвэрлэхэд тавих техникийн шаардлагыг тогтооно.

HSCode: 2704

5

Washed coal. General technical requirements

MNS 6226:2011

Энэ стандартын зорилго нь баяжуулсан нүүрсний техникийн шаардлагыг тогтооход оршино.

HSCode: 2701

6

Coal classification

MNS 6456:2014

Нүүрсний төрөл, бүлгийг тогтоох, олборлох, ашиглах үйл ажиллагаанд уг стандартыг баримтална.

HSCode: 2701

7

Petroleum industry Terminology  Part 1: Raw materials and products

MNS ISO 1998-1:2008

ISO 1998 цуврал стандартын энэхүү хэсэг нь газрын тосны аж үйлдвэр, газрын тосны түүхий эд, түүний бүтээгдэхүүн болон холбогдох тодорхойлолтыг Англи ба Монгол хэлээр оноож заахад хэрэглэдэг, уг хоёр хэлээр дүйцүүлэн боловсруулсан нэр томьёоны жагсаалтаас бүрдэнэ.

HSCode: 2709

8

Fluorspar.

Technical grade and requirements

MNS 0145 : 2016.

Энэ стандарт хар металлурги, хүчил, гагнуурын зориулалтын хайлуур жонш, тэдгээрийн баяжмал болон хайлуур жоншны хүдрийн марк, тэмдэглэгээ, техникийн шаардлагыг тогтооно.

HSCode: 2529

9

Fluorite. Bricks and pellets.

MNS 5004 : 2000.

Энэ стандарт хар металлургийн зориулалтын жоншны баяжмалаар хийсэн брикет ба хорголж (окатыш)-д хамаарч, тэдгээрийн марк ба техникийн шаардлагыг тогтооно

HSCode: 2529

10

Iron ore, used in the metallurgy and related raw materials classification General requirements

MNS 6249 : 2011

Энэ стандартаар металлургид хэрэглэх төмрийн хүдэрт тавих ерөнхий шаардлага ба төмрийн хүдрийг орлох түүхий материалын ангиллыг тогтооно.

HSCode: 2601

11

Zinc concentrates

MNS 5717:2007

Энэхүү стандартыг хүхэрт нэгдэл бүхий цайрын хүдрийг хөвүүлэн баяжуулах аргаар гаргаж авсан цайрын баяжмалд хэрэглэнэ.

HSCode: 2608

12

Lead concentrates

MNS 2056 : 1986

Энэ стандарт олборлох цагаан тугалганы баяжмалын чанарын үзүүлэлт тогтоох, шалгаж хүлээж авах, хадгалах ба тээвэрлэхэд хамаарна.

HSCode: 2609

13

Tungsten concentrates

MNS 0144:1994

Энэ стандартаар тогтоогдсон техникийн түвшингийн үзүүлэлт нь чанарын дээд ба нэгдүгээр зэргийн шаардлагад тохирно.

HSCode: 2611

14

Molybdenum concentrates

MNS 2651:1989

Энэ стандарт нь молибдений агжуулсан хүдрийг баяжуулж гаргасан молибдений баяжмалд хамаарна. Молибдений үйлдвэрлэх болон түүнийг дагалдах ховор элементийн ялгаж авахад хэрэглэнэ

HSCode: 2613

Food, Agruculture and veterinary products

15

Boiled meat.

General technical requirements

MNS 6790:2019

Энэхүү стандарт нь малын махыг экспортын зориулалтаар чанаж боловсруулсан мах үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэх, хяналт тавихад хамаарна.

HSCode: 1602

16

Frozen meat of beef and horse.

General technical requirements

MNS 3512:1998

Энэ стандарт нь үхэр, адууны махыг булчингийн бүтэц, чанараар нь ангилан шулж, хэвлэж хөлдөөх, савлах хаяглах, хадгалах тээвэрлэхэд хамаарна.

HSCode: 0202

17

Edible viscera and offal, including products. General technical requirements

MNS 1023:2007

Бүлэг бүтээгдэхүүний энэхүү стандарт нь мал, амьтны дотор мах, дайвар түүхий эд болон тэдгээрийг ашиглан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, савлах, шошголох, шалгаж хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

HSCode: 0206

18

Half-carcasses, quarter of beef, veal, horse and carcasses mutton, lamb and goat.

General technical requirements

MNS 1111:2007

Энэхүү стандартаар үйлдвэрийн аргаар үхэр, өсвөр үхэр, адууны өрөөл, тал өрөөл, хонь, хурга, ямааны гулууз мах бэлтгэх, чанарын хяналт хэрэгжүүлэх, зэрэглэх, баталгаажуулах, хадгалах, тээвэрлэх, шалгаж хүлээж авах шаардлагыг тогтооно.

HSCode: 0206

19

Meat and meat products.

Cuts and classification of beef.

General technical requirements

MNS 2456:2009

Энэ стандарт нь үхрийн махыг үйлдвэрлэх, худалдаалах, нийтийн хоол, экспортын зориулалтаар үйлдвэрийн нөхцөлд хэсэглэх, шулах, ангилах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна

HSCode: 0202

20

Meat and meat products.

Cuts and classification of sheep and goats meat.

General technical requirements

MNS 2457:2009

Энэ стандарт нь хонь, ямааны махыг үйлдвэрлэх, худалдаалах нийтийн хоол, экспортын зориулалтаар үйлдвэрийн нөхцөлд хэсэглэх, шулах, ангилах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна

HSCode: 0204

21

Dried edible offal.

General technical requirements

MNS 5687:2006

Энэхүү стандарт нь дэлүү, уушги, гүзээ, сархинаг, элэг зэрэг дотор махыг үйлдвэрийн аргаар боловсруулах, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна

HSCode: 1602

22

Sliced ​​meat for export to cattle and horses

MNS 3514:1983

Энэ стандарт нь үхэр , адууны махыг экспортын зориулалтаар ангилан хэсэглэж бэлтгэхэд хамаарна.

HSCode: 1602

23

Canned meat products. General technical requirements

MNS 1563:2007

Энэхүү стандарт нь нөөшилсөн махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

HSCode: 1602

24

Semi processed meat products.

General technical requirements

MNS 1804:2006

Энэхүү стандарт нь үйлдвэрийн нөхцөлд хагас боловсруулсан махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, савлах, шошголох, шалгаж хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих техникийн ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

HSCode: 1602

25

Meat and meat products.

General requirements for hygienic safety

MNS 5023:2001

Энэхүү стандартыг дотоод болон гадаад зах зээлд нийлүүлэх зориулалтаар мал нядлах, мах боловсруулах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд мөрдөнө1. Энэхүү стандарт нь мах нядлах, боловсруулах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үндсэн шаардлагыг тогтоож, мах, махан бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн аюулгүй байдал, баталгааг хангахад хамаарна.

HSCode: 1602

26

Spiced dried meat.

General technical requirements

MNS 5758:2007

Энэхүү стандарт нь амталж хатаасан мах үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

HSCode: 1602

27

General guidelines for use of the term “Halal”

MNS CAC GL 24:2014

 Энэхүү зааварт Халал баталгааг хүнсний бүтээгдэхүүний шошгонд хэрэглэхэд авах арга хэмжээний талаар тусгасан

HSCode: 1602

28

Livestock protein products.

MNS 5755:2007

Энэхүү стандарт нь малын хатааж нунтагласан төмсөг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

HSCode: 1602

29

Petfood.

General technical requirements

MNS 5688:2006

Энэхүү стандарт нь гэрийн тэжээвэр нохой, мууранд зориулсан хоол /цаашид гэрийн тэжээвэр амьтны хоол гэх/ үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээж авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

HSCode: 2309

30

Sheep and goat raw casings and intestines

MNS 0061:1998

Энэхүү стандарт нь хонь, ямааны (бог малын) боловсруулаагүй сэврээсэн, давсалсан, хөлдөөсөн өлөн гэдсийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар бэлтгэх, боловсруулах үйлдвэрт эсвэл түүний шаардлага хангасан хүлээн авах цэгт шалгаж хүлээн авахад хамаарна.

HSCode: 0504

31

Sheep and goat casing and intestines

General requirements for processing, production, veterinary and hygiene

MNS 0501:2000

Хонь, ямааны боловсруулж давсалсан өлөн гэдэс

HSCode: 0504

32

Casing. Cleaned and salted beef small intestine

MNS 0502:1973

Энэ стандарт нь үхрийн хос гэдэс боловсруулах, шалгаж хүлээн авахад хамаарна

HSCode: 0504

33


Horse-processed small intestine

MNS 0757:1980

Энэ стандарт нь хиамны бүрхүүлэнд зориулж адууны нарийн гэдсийг боловсруулах, ангилах, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

HSCode: 0504

34

The stomach. Beef processed horse

MNS 0905:1973

Энэ стандарт үхрийн олгой боловсруулах, шалгаж хүлээн авахад хамаарна.

HSCode: 0504

35

The stomach. Processed horse of sheep and goats

MNS 1815:1973

1.1. Олгойг малын төрлөөр нь: а/ хонины олгой б/ ямааны олгой

1.2. Олгойг голч шугамын хэмжээгээр: а/ хониных 40 мм-ээс доошгүй б/ ямааных 35 мм-ээс доошгүй байна.

1.3. Олгойг уртын хэмжээгээр: а/ 450 мм ба түүнээс дээш б/ 450 мм доош Тайлбар: Экспортонд зөвхөн 450 мм ба түүнээс дээш хэмжээтэйг бэлтгэнэ.

HSCode: 0504

36

The stomach. Beef processed black intestine

MNS1816:1973

Энэ стандарт нь хар гэдэс боловсруулах , шалгаж хүлээн авахад хамаарна.

HSCode: 0504

37

Dried blackers and weasands of beef

MNS 4971:2000

Энэхүү стандарт бод малын улаан хоолойн хальс, давсагыг хиамын бүрхэвчийн зориулалтаар бэлтгэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

HSCode: 0504

38

Leather. Wet white.

MNS 4724-1:2015

Энэ стандарт нь бүх төрлийн вет вайт үйлдвэрлэх, дээж авах, шинжлэх, худалдаалахад хамаарна

HSCode: 4106

39

Leather. Wet blue.

MNS 4724-2:2015

Энэхүү стандарт нь бүх төрлийн вет блюг үйлдвэрлэх, дээж авах, шинжлэх, худалдаалахад хамаарна.

HSCode: 4106

40

Raw hide and skins.

MNS 0060:2013

Энэхүү стандарт нь бүх төрлийн арьс, ширэн түүхий эдийг бэлтгэх, шалгаж, хүлээн авах, арилжихад хамаарна.

HSCode: 4106

41

Leather. Double face sheepskin.

MNS 0637:2009

Энэхүү стандарт нь 9-11 сартай хурга буюу төлөг, хонины арьсыг илгэн нэхийний зориулалтаар боловсруулах, талбайг хэмжих чанараар нь шалган зэрэглэх, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

HSCode: 4106

42

Leather. Leather for clothes.

MNS 0086:2002

Энэ стандарт нь арьс шир боловсруулах болон савхин хувцасны оѐдлын үйлдвэрүүдэд хамаарна.

HSCode: 4106

43

Wool and cashmere. Preparation of raw material. Camel hair. Technical requirements

MNS 0036:2015

Энэ стандарт нь тэмээний ноосыг самнаж бэлтгэх, ангилах, хүлээн авахад хамаарна.

HSCode: 5105

44

Textile. Grease wool.

Technical specification

MNS 0033:2007

Энэ стандарт нь хонины нарийн, нарийвтар, бүдүүвтэр, бүдүүн ноосыг бэлтгэж, хүлээн авахад хамаарна.

HSCode: 5105

45

Textile. The Coarse hair. Technical specification

MNS 0037:2007

Энэ стандарт нь бүх төрлийн малын угаагаагүй (бэлтгэлийн) болон угаасан хялгасны чанарын үзүүлэлтийг тогтооход хамаарна.

HSCode: 5105

46

The raw cashmere.

MNS 0038:2007

Энэ стандарт нь ямааны ноолуурыг бэлтгэж, хүлээн авахад хамаарна.

HSCode: 5105

47

Textile. Crease down fibers.

Technical specification

MNS 0070:2007

Энэ стандарт нь бүх төрлийн боловсруулаагүй хөөврийг бэлтгэж, хүлээн авахад хамаарна.

HSCode: 5105

48

Textile. Industrial wastes.

Waste hair and redhaired short down cashmere.

Technical specification

MNS 4251:2008

Энэ стандарт нь тэмээний ноос, ямааны ноолуур боловсруулах явцад гарсан сэв хялгас, дахин боловсруулсан богино ноолуурын үзүүлэлт шаардлагыг тогтооход хамаарна.

HSCode: 5105

49

Textile. Industrial wastes. Tannery hair.

Technical specification

MNS 5251:2008

Энэ стандарт нь малын арьс, ширнээс зумлаж авсан ноосны чанарыг тогтооход хамаарна.

HSCode: 5105

50

The blanket.

MNS 3685:2003

Энэ стандарт нь тэмээний ноосон хөнжлийн чанарыг тодорхойлох, шалгахад хамаарна.

HSCode: 5105

51

The knitwear.

MNS 5307:2003

Энэ стандарт нь малын гаралтай бүх төрлийн ноосон гадуур сүлжмэл эдлэлийн чанарыг тодорхойлох, шалгахад хамаарна.

HSCode: 5105

52

Textiles.

Primary processed sheep wool. Technical specification

MNS 0780:2007

Энэ стандарт нь хонины анхан шатны боловсруулалт хийсэн нарийн, нарийвтар, бүдүүвтэр, бүдүүн ноосны үзүүлэлт, шаардлагыг тогтооход хамаарна.

HSCode: 5105

53

Textiles. Dehaired cashmere.

Technical specification

MNS 3683:2015

Энэ стандарт ямааны үйлдвэрлэлийн аргаар хялгасыг ялгасан 19 мкм хүртэл голчтой ноолуурын чанарын үзүүлэлт, шаардлагыг тогтооход хамаарна.

HSCode: 5105

54

Textiles.

Camel dehaired hair.

MNS 4950:2015

Энэхүү стандарт нь тэмээний хялгасыг ялгасан ноосны чанарын үзүүлэлт шаардлагыг тогтооход хамаарна

HSCode: 5105

55

Textiles. Yakl dehaired hair.

MNS 5248:2015

Энэ стандарт нь сарлагийн хялгасыг ялгасан хөөврийн үзүүлэлт шаардлагыг тогтооход хамаарна

HSCode: 5105

56

The cashmere yarn.

MNS 5306:2003

Энэ стандарт нь нэхмэл, сүлжмэлийн зориулалттай ноолууран ээрмэлийн чанарыг тодорхойлох, шалгахад хамаарна.

HSCode: 5105

57

Meat and meat products. Bouillon and consomme

MNS CAC 117:1998

Энэ стандарт нь шууд хүнсэнд хэрэглэхэд зориулсан бөгөөд бэлэн, хатаасан, шингэрүүлсэн буюу өтгөрүүлсэн байдалтай шөл, тунгалаг шөл болон хүнсний холбогдох нэр томъѐогоор нэрлэгдэх бусад ижил төстэй бүтээгдэхүүнд хамаарна.

HSCode: 2104

58

Seabuckthorn juice and nectar.

MNS 0664:2015

Энэхүү стандарт нь чацарганы бүх төрлийн шүүс, нектар, нухшийг үйлдвэрлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх, шинжлэх аргыг тогтооход хамаарна.

HSCode: 2009

59

Carpet. Machine made carpet.

Technical specification

MNS 1588:2009

Энэ стандарт нь машинаар үйлдвэрлэсэн давхар нэхэлттэй хивсний чанарын үзүүлэлтийг тогтооход хамаарна.

HSCode

Light industry products

60

Mongolian national yurt. General technical requirements

MNS 0370:2003

Энэхүү стандартад нь монголчуудын өнө эртнээс бүтээж хэрэглэсээр ирсэн, өнөө үед хөдөөгийн хөдөлмөрчид, малчдад зайлшгүй эрэлт хэрэгцээтэй байгаа монгол гэрийн модон бүтээцийн нэр төрөл, ангиллыг тогтоож, үйлдвэрлэх, сургалт, судалгаа явуулах үйл ажиллагааны агуулгыг тодорхойлоход хамаарна. Холбогдох ажлын зураг, загварыг боловсруулан батлуулах, үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээж авах, гэрийн модыг иж бүрдүүлэх, хадгалахад уг стандартыг хэрэглэнэ.

HSCode: 9403

 

Member Area

Search this Site
Useful Sites

Upcoming Events